Escaneja l'etiqueta

joc de memorització de paraules en alemany