Notificació d'il·legalitat

Almancax.com, a més de respectar la llei i la llei, ha adoptat el principi de respecte dels drets industrials intel·lectuals i dels drets personals del públic, socis comercials i tercers.Persones físiques i jurídiques, titulars de drets veïns o afins o col·legis professionals que afirmin que alguns continguts d'Almancax.com vulneren drets personals, intel·lectuals i industrials,

  • L'adreça URL del contingut objecte d'infracció i l'objecte del contingut objecte d'infracció,
  • Si es tracta d'una persona real, és un document que consti la seva identitat; si es tracta d'una persona jurídica, és un document de registre de cambra; si es tracta d'un col·legi professional, és una carta amb capçalera amb la signatura de la persona autoritzada.
  • Si s'utilitza l'autoritat per actuar per poder, el poder,
  • El document que acrediti que és titular del dret en les sol·licituds de drets intel·lectuals i industrials,
  • Nom complet / títol i adreces de contacte clares

Poden fer una notificació a l'adreça almancax@almancax.com d'Almancax.com sempre que la presentin. Les sol·licituds i queixes que arribin a aquesta adreça de comunicació electrònica seran examinades pel servei jurídic, i si es considera necessari, el contingut infractor s'eliminarà del sistema Almancax.com tan aviat com sigui possible i s'informarà al destinatari.

alemany X - GermanX.com