Categoria d'escaneig

Promocions del lloc

Llocs bells

Traducció alemanya

Traducció alemanya. Com a conseqüència del fet que la llengua estrangera és un criteri freqüentment buscat arreu del món i la necessitat d'una llengua estrangera en els acords i projectes interempresarials...