Categoria d'escaneig

Cultura general

Articles sobre Cultura i Informació General

peix gros

Aristòtil, un dels filòsofs grecs antics, és conegut amb el nom curt d'Aristòtil. B.C. Va viure entre el 384 i el 322 aC i va estudiar física, filosofia, astronomia, zoologia,...

DRETS INFANTS

Què són els Drets dels Infants? drets dels infants; El 20 de novembre s'avalua en l'àmbit del Dia Mundial dels Drets dels Infants i en l'àmbit dels Drets Humans. Aquest concepte és legal i moral...